Wszystkie kursy

Nie rozpoczęto
8 Zagadnienia

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych

Utrwal i sprawdź swoją wiedzę w zakresie BHP przy pracy. RABATY DLA WIĘKSZEJ ILOŚCI DOSTĘPÓW. Przy dostępach dla większej ilości…

Ukończono 0%
0/0 Steps

See more...

Nie rozpoczęto
4 Zagadnienia

Szkolenie okresowe dla stanowisk administracyjno-biurowych

Utrwal i sprawdź swoją wiedzę w zakresie BHP przy pracy. RABATY DLA WIĘKSZEJ ILOŚCI DOSTĘPÓW. Przy dostępach dla większej ilości…

Ukończono 0%
0/0 Steps

See more...

Nie rozpoczęto
4 Zagadnienia

Szkolenie okresowe dla pracowników fizycznych

Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach fizycznych. RABATY DLA WIĘKSZEJ ILOŚCI DOSTĘPÓW. Przy dostępach dla większej ilości pracowników w swojej firmie…

Ukończono 0%
0/0 Steps

See more...

Nie rozpoczęto
6 Zagadnienia

Szkolenie dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie zdobytej wiedzy i umiejętności, w zakresie wybranych regulacji bezpieczeństwa i higieny pracy. RABATY DLA…

Ukończono 0%
0/0 Steps

See more...

Nie rozpoczęto
4 Zagadnienia

Szkolenie dla pracowników służb medycznych

Aktualizacja i uzupełnienie zdobytej wiedzy i umiejętności, z zakresu BHP. RABATY DLA WIĘKSZEJ ILOŚCI DOSTĘPÓW. Przy dostępach dla większej ilości…

Ukończono 0%
0/0 Steps

See more...