Szkolenie dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie zdobytej wiedzy i umiejętności, w zakresie wybranych regulacji bezpieczeństwa i higieny pracy.

RABATY DLA WIĘKSZEJ ILOŚCI DOSTĘPÓW. Przy dostępach dla większej ilości pracowników w swojej firmie prosimy o wiadomość lub kontakt pod numerem 791550140.

Po zaliczeniu testu certyfikat będzie dostępny do pobrania na stronie Moje kursy.