Zagadnienie 1, Temat 1
W trakcie

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy

  • świadczenia z tytułu warunków pracy
  • składka na ubezpieczenia społeczne pracowników